INFORMACE K VYHLÁŠCE Č. 27/2015 SB. (BEZHOTOVOSTNÍ VÝKUP KOVŮ)

Dne 6.2.2015 byla do Sbírky zákonů zařazena Vyhláška MŽP č. 27/2015 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Předmětem této vyhlášky je omezení výkupu vybraných druhů odpadů (kovů), a to s účinností od 1.3.2015. Uživatelům našeho software přinášíme v přehledné formě otázek a odpovědí souhrn informací a tipů, jak se s uvedenou změnou vypořádat.

 

CO PŘESNĚ NOVELA VYHLÁŠKY 383/2001 ZNAMENÁ, KOHO A ČEHO SE TÝKÁ?

Vyhláška od 1.3.2015 zakazuje výkup všech druhů odpadů uvedených v § 8 odst. 2 vyhlášky 383/2001 za hotové. Dotčen je tedy výkup všech druhů kovů včetně autovraků, přičemž se zákaz vztahuje na výkup jak od fyzických osob (občanů), tak podnikatelů, firem, obcí atd., zkrátka kohokoli. Novela se naopak nijak nedotýká ostatních druhotných surovin, jako je papír, plasty atd., tyto komodity lze tedy vykupovat za hotové i nadále.

 

JAK TEDY LZE VYKUPOVAT KOVY, KDYŽ NE V HOTOVOSTI?

To zatím vyhláška nespecifikuje, proto lze použít jakýkoli legální způsob vypořádání platby, kde se zjednodušeně řečeno nepředává hotovost z ruky do ruky přímo dodavateli odpadu. Za standardní způsoby považujeme bezhotovostní převod na účet, poštovní poukázku typu B nebo C, nebo výplatní šeky. Platby stravenkami, zbožím apod., stejně jako sjednávání návazných „půjček” a obdobných triků nepovažujeme za korektní a nedoporučujeme tyto metody využívat. Upozorňujeme v této souvislosti, že MŽP plánuje v horizontu několika měsíců vydat další vyhlášku, kterou konkrétně určí přípustné způsoby úhrady, nejprve však musí projít novelou samotný zákon, který k tomu MŽP zplnomocní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *