GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je pro nás důležité, že budete vždy vědět, jaké informace uchováváme a jak je používáme.

Text Vám umožní porozumět tomu, kdy od Vás shromažďujeme informace během Vašeho používání našich webových stránek, a jak je používáme.

V zásadách osobních údajů se dozvíte zejména:

  1. Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
  2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
  3. Jaké jsou Vaše práva námi využívaných soukromých informací a jak je u nás uplatnit.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je obchodní společnost TotalbaseCzech  s.r.o., sídlem Šmilovského 1437/8, Praha 2, 120 00,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141297, IČ: 284 354 60

zastoupena. jednatelé: Petr Horažďovský, Vladimír Štrouchal

INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

V souvislosti s poskytováním služeb o Vás shromažďujeme Vaše jméno případně přezdívku, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.
Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyly schopni poskytnout veškeré poskytované služby na nejlepší úrovni, tak jak poskytujeme dnes.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

OSOBNÍ ÚDAJE které používáme

Pokaždé, kdy vstoupíte na naše webové stránky, budou údaje o této události vyhodnoceny pomocí analytického nástroje Google Analytics.

Prostřednictvím GA jsou ukládány tyto informace:
Kdy nás uživatelé navštěvují? Datum, čas
Kde se naši uživatelé nacházejí? Země, město
Jaká jsou nejčastěji užívaná zařízení? PC, mobil, tablet
Jaký používají uživatelé OS, prohlížeč, rozlišení?
Které naše webové stránky uživatelé navštěvují?
Jak získáváme uživatele? Kanál návštěvnosti, zdroj, odkazy
IP adresy uživatelů a názvy poskytovatelů internetové služby.

KAMEROVÝ SYSTÉM

Prostory provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem bez záznamu za účelem ochrany majetku správce. Zpracovávané údaje: průběh výkupu.                                                                                                                         Umístění kamer: v areálu provozovny.

POUŽÍVÁNÍ  GOOGLE  ANALYTICS

Naše webové stránky používají službu společnosti Google Inc., a to analytický nástroj Google Analytics.

Tento nástroj používá cookies soubory, které se ukládají do zařízení uživatelů a umožňují analyzovat jejich používání našich webových stránek.
Informace takto generované se ukládají na servery společnosti Google umístěné v USA.
Údaje jsou zpracovávány na základě udělení souhlasu.
Uživatel určuje v nastavení svého prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení.
Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů.
Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 14 měsíců, následně jsou automaticky mazány.

COOKIES  SOUBORY

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení uživatelů a umožňují analyzovat jejich používání webových stránek.

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies souborů prostřednictvím nastavení svého prohlížeče, tímto však může dojít k omezené funkčnosti našich webových stránek.

Uživatelé dále mohou zabránit shromažďování údajů generovaných pomocí cookies souborů společnosti Google Inc. instalací doplňku do svého prohlížeče.

KLIENTSKÁ  ZÓNA

Naše webové stránky neobsahují klientskou zónu, ani žádné navozující databáze.

Na našich webových stránkách není prováděna registrace zákazníků.

PRÁVA  ZÁKAZNÍKŮ

Jako naši zákazníci máte právo od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích, které máme uložené.
Dále máte právo na opravu či výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
V případě potřeby se obraťte na osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.
V neposlední řadě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Kontakt na dozorový orgán je uveden také níže.

Osobní údaje jsou v naší společnosti zpracovávány zejména ze zákonných důvodů (plnění smlouvy, plnění právní povinnosti), a to po dobu danou zákonnými lhůtami.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy či plnění právní povinnosti.

Pro plnění smlouvy a zákonných povinností zpracováváme údaje dle požadavků platné legislativy k danému úkonu.
Po uplynutí zákonné lhůty jsou osobní údaje skartovány/smazány v souladu s interní směrnicí, a to hromadně jedenkrát ročně k poslednímu dni v měsíci květnu.
V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možno souhlas kdykoliv změnit či odvolat,
a to formou oznámení adresovaného naší společnosti.

ZMĚNA  ZÁSAD  OCHRANY  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů,

a to tak, aby vždy odpovídalo aktuálním legislativním požadavkům nebo při změně námi poskytovaných služeb.

Verze platná ke dni 30.04.2018 Aktualizováno 24.05.2018

OSOBA  POVĚŘENÁ  OCHRANOU  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

Do předmětu uveďte: “Ochrana osobních údajů – název společnosti.”

Kontaktní údaje:
Petr Horazdovsky, Vladimír Štrouchal
E-mail: totalbaseczech@email.cz

DOZOROVÝ  ORGÁN

Dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz